rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Co to jest studzienka rewizyjna? Rodzaje i zastosowanie

image

Studzienka rewizyjna to ważny element każdego systemu kanalizacji, wentylacji lub innego typu rurociągu. Pozwala ona na wykonanie kontroli stanu instalacji, wykonania napraw lub regulacji. Umieszcza się ją zwykle w miejscu krzyżowania się lub rozgałęziania przewodów, jak również w punktach, gdzie zainstalowane jest dodatkowe oprzyrządowanie — wodomierze czy gazomierze. Najpowszechniej wykorzystywane są studzienki kanalizacyjne, jednak stosowane są równie powszechnie niemal w każdym typie instalacji — od tych publicznych, takich jak gazociągi, wodociągi czy sieci komunikacyjne, aż po zastosowanie domowe — na przykład w przydomowych oczyszczalniach ścieków i systemach kanalizacyjnych. Często studzienki rewizyjne zakładane są także w miejscach, w których publiczne instalacje przechodzą do prywatnej części sieci — tam montowane są liczniki, pozwalające sprawdzić zużycie danego medium.Studzienki rewizyjne umieszczane są wszędzie tam, gdzie znajduje się potencjalnie trudny odcinek przewodu kanalizacyjnego lub innego — w miejscach łączenia różnej średnicy przewodów, na odcinkach zmiany kierunku, w punktach gdzie instalacja zmienia średnicę. Wszystkie wymienione miejsca, w przypadku kanalizacji są potencjalnie zagrożone powstawaniem zatorów, dlatego umiejscowienie studzienki nad tymi potencjalnie niebezpiecznymi miejscami pozwoli na dokładną inspekcję miejsca i szybkie usunięcie ewentualnej awarii. Studzienki rewizyjne to elementy instalacji wkopywane w grunt, w taki sposób, aby jej wylot umieszczony był nad gruntem. Może ona mieć kształt komina, skrzyni lub beczki. W zależności od rozmiaru i przeznaczenia, studzienki rewizyjne wykonane mogą być z betonu (w przypadku tych większych, na przykład studzienek kanalizacyjnych), lub z tworzyw sztucznych.


Rodzaje studzienek rewizyjnych
Ze względu na specyfikację i rolę, jaką pełnią, wyróżniamy następujące rodzaje studzienek inspekcyjnych:
  • Studzienki włazowe
Wykonane z betonu i przykryte żeliwnym lub stalowym włazem, zwykle mają średnicę od 0.8 do 1 metra dla kanałów o średnicy poniżej 0.6 metra i 1.2 metra dla kanałów o wyższej średnicy.  Są to studzienki zaopatrzone w drabinkę lub schody wewnętrzne umożliwiające zejście do kanału i wykonanie inspekcji, lub potrzebnych napraw.  Najczęściej stosowane w przypadku instalacji ściekowych, burzowych i szeroko pojętego systemu kanalizacji.
  • Studzienki niewłazowe
Niewielkie studzienki wykonane często z tworzyw sztucznych, pozwalające na obserwację przepływu w kanale lub użycie sprzętu kontrolnego/czyszczącego z powierzchni gruntu.  Tego typu studzienki rewizyjne występują w czterech podstawowych wymiarach - 25cm, 31,5 cm, 40 cm, i 60 cm. Zwykle kontrole przeprowadzane w takich studzienkach odbywają się za pomocą specjalnych kamer, które można wpuścić do wewnątrz i sterować nimi z powierzchni gruntu.
  • Studzienka przelotowa
Umieszczana zwykle w miejscach załamania kanału w poziomie, na zmianach spadku instalacji oraz na długich, prostych odcinkach, gdy odległość między dwoma studzienkami węzłowymi jest zbyt duża, by móc wykonać inspekcję na całej długości między nimi.
  • Studzienka połączeniowa
Umieszczana w miejscu połączenia dwóch kanałów w jeden.


Zastosowanie studzienek rewizyjnych
Do najbardziej rozpowszechnionych zastosowań studzienek rewizyjnych należą:
  • studzienka kanalizacyjna
  • gazowa studzienka inspekcyjna
  • studzienka do odczytu wodomierzy
  • studzienka telekomunikacyjna
  • studzienka rewizyjna dla przydomowych oczyszczalni
  • studzienka armaturowa

Podsumowanie
Studzienki kanalizacyjne to powszechnie stosowany element instalacji. Pozwalają na szybki i wygodny dostęp do rur kanalizacyjnych, wodnych, drenażowych, jak również do newralgicznych miejsc w instalacjach gazowych i wszystkich tych instalacji, które prowadzone są pod ziemią. Dzięki ich odpowiednio częstemu rozmieszczeniu można wykonać potrzebne konserwacje i naprawy bez konieczności prowadzenia prac ziemnych. Dlatego warto o nich pamiętać podczas budowy instalacji oraz utrzymywać je w dobrym stanie.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Krop System

E-mail: info@kropsystem.eu

WWW: www.kropsystem.eu

Tel: +48 12 373 16 66
Adres:
Kilińskiego 49A
34-700 Rabka Zdrój