rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Kredyt studencki - pomoc finansowa dla studentów

image

Jedną z kilku form dofinansowania studentów są kredyty studenckie. Zostały one wprowadzone 17 lipca w 1998 roku i od tej pory skorzystało z nich około 400 000 studentów. Jest to forma finansowania młodych ludzi, mających trudną sytuację materialną, którzy nie mogą liczyć na wsparcie finansowe przez rodzinę.


Jest on wypłacany w równych comiesięcznych transzach w trakcie studiów. Jak każdy kredyt, ten też trzeba spłacić. W tym przypadku, spłata rozpoczyna się nawet dwa lata po zakończeniu edukacji. Jeżeli kredytobiorca zostaje skreślony z listy studentów i nie zgłosi tego do banku, to spłata zaczyna się miesiąc po wyrzuceniu takiej osoby ze studiów. Jest ona wtedy zobowiązana do wnoszenia comiesięcznej opłaty do banku, który udzielił kredytu.

Warunkami, jakie musi spełniać taki student są:

 • rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać danego progu, który ustalany jest dla każdego roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Czas trwania takiego kredytu wynosi aż do 6 lat, w przypadku, gdy ubiega się o niego w od razu po rozpoczęciu edukacji na uczelni wyższej. Może być on przedłużony, jeżeli student kontynuuje naukę o kolejne 4 lata. Jest on kierowany do wszystkich studiujących dziennie, zaocznie, wieczorowo, a także tych studiujących na studiach doktoranckich. Dotyczą one zarówno młodych ludzi, którzy studiują na uczelniach publicznych oraz prywatnych.

Jak już było powiedziane wcześniej, pieniądze wydawane są kredytobiorcy w równych transzach comiesięcznych i mogą być wydane na dowolny cel. Wynoszą one po 600 zł i osoba pobierająca takie środki pieniężne, dostaje je przez 10 miesięcy w roku. Jest to okres, w którym student uczęszcza na zajęcia na uczelni. Plusem takiego kredytu jest to, że odsetki z tytułu zadłużenia naliczane są dopiero po rozpoczęciu spłacania go. W momencie, gdy zaczyna się spłacać kredyt, oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskontowej weksla NBP, której wartość można znaleźć na stronie NBP.

Jednym z największych plusów pobierania takiej formy finansowania, jest to, iż może on zostać umorzony w pewnym stopniu lub całkowicie. W pewnym stopniu, oznacza, że umorzenie wynosi 20% całkowitej sumy kredytu. Odnosi się to do studentów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce, którzy po ukończonej edukacji są w 5% najlepszych studentów na uczelni. Całkowite umorzenie dotyczy wyłącznie tych osób, którzy mają bardzo niekorzystną sytuację materialną lub takich, którzy stracili zdolność do pracy(np. choroba, nieszczęśliwy wypadek itd.).


Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki


"Opracowanie redakcja www.pasywny-budynek.pl, www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [RK]
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji."KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Czy warto jechać na Erasmusa?

Wywiady

 • Kobiety w branży budowlanej

  Kobiety w branży, która może być postrzegana jako zmaskulinizowana, doskonale się odnajdują i dają sobie radę.
 • Twarze branży HVACR w Polsce

  W ramach cyklicznych prezentacji chcemy przedstawiać najważniejsze osoby z tego sektora biznesu w naszym kraju .
 • Przegląd rynku

  Zobacz jak oceniają miniony rok Najwięksi Producenci i Dystrybutorzy.
 • Wywiady

  Rozmowy o trendach w branży na poziomie globalnym, jak i na krajowym.

Forum